Tag:kỹ năng tương lai
Linh Nguyễn
September 29, 2021
30
0

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang thay đổi từng ngày từng giờ như hiện này, cụm từ “những kỹ năng của tương lai” là một biến số. Giống như rất nhiều thuật ngữ khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, số hóa giáo dục, định nghĩa của nó phụ thuộc vào […]