Tag:dạy học tinh gọn
Linh Nguyễn
September 20, 2021
403
0

Việc xây dựng một chương trình học hay và chuẩn là việc không đơn giản. Hiện nay có nhiều phương pháp luận khác nhau được áp dụng và thử nghiệm cho việc xây dựng các chương trình dạy trực tuyến. Mô hình nổi tiếng nhất và đã được thử nghiệm trong số này là mô […]