Tag:Top 10 phần mềm LMS tốt nhất mà bạn nên sử dụng
Huỳnh Phương
December 17, 2021
215
0

Đối mặt với một tương lai không chắc chắn và một thị trường công nghệ giáo dục mới nổi, nhiều trường đại học đang tìm kiếm phần mềm để hỗ trợ và giúp cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến. Đã đến lúc khu vực giáo dục đại học phải xem xét lại […]