Tag:thư viện điện tử
Linh Nguyễn
May 3, 2021
187
0

Hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đã được hưởng ứng một cách tích cực. Việc này trở thành một phong trào đã giúp cho người dạy học tự học thêm; tự nghiên cứu để tiếp cận với phương pháp soạn giảng bằng phương tiện điện tử. Bài giảng truyền […]