Tag:Thị trường giáo dục Việt Nam
Huỳnh Phương
November 30, 2021
99
0

Chúng ta biết rằng bất kỳ ngành nào cũng có thể hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi kỹ thuật số. Và ngành giáo dục là ngành đi đầu trong hành trình số hóa. Vì thế, hệ thống giáo dục trực tuyến không chỉ có thể cung cấp các cách để học sinh lập kế […]