Tag:phát triển kỹ năng mềm
Linh Nguyễn
September 16, 2021
732
0

Có một sự thật là việc phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn cho một tổ chức chuyên nghiệp là công việc không hề dễ dàng. Những người trainer chuyên nghiệp nếu biết được mình nên bắt đầu từ đâu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bài viết này, vì vậy, […]