Tag:phần mềm lms
Huỳnh Phương
December 14, 2021
157
0

Với các hệ thống quản lý học tập, không có giải pháp chung cho tất cả. Mọi tổ chức đều có những yêu cầu riêng mà một ứng dụng học trực tuyến trên lms phải đáp ứng. Tổ chức dạy học trực tuyến trên LMS không còn là điều mới mẻ nhưng nhiều người vẫn […]

Huỳnh Phương
November 5, 2021
207
0

Hiện nay, hệ thống đào tạo trực tuyến LMS thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, các cơ quan chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương, các tổ chức giáo dục truyền thống và các tổ chức dựa trên hình thức trực tuyến – eLearning. Khái niệm hệ thống […]