Tag:Những biện pháp nâng cao chất lượng học online
Huỳnh Phương
November 25, 2021
101
0

Phát triển một môi trường học tập tích cực không chỉ là một ý tưởng hay mà còn là điều kiện tiên quyết để học tập hiệu quả. Làm đúng và người học sẽ có thể tập trung, kiểm soát việc học của mình tốt hơn và sẵn sàng thử nghiệm và chấp nhận rủi […]