Tag:lợi ích của chuyển đổi số trong giáo dục
Huỳnh Phương
December 1, 2021
86
0

Cách chúng ta làm việc, giảng dạy, sống và học tập đang thay đổi gần như nhanh chóng khi các công nghệ mà chúng ta dựa vào để thực hiện tất cả các hoạt động này. Và điều đó cũng khiến việc lập kế hoạch cho tương lai của giáo dục trở thành một thách […]