Tag:Hệ thống quản lý học tập (LMS) là gì
Huỳnh Phương
December 16, 2021
194
0

Một hệ thống đào tạo LMS trong giáo dục cho phép bạn dễ dàng quản lý, ghi lại tài liệu, cung cấp nội dung và theo dõi sự tiến bộ của học sinh, đặc biệt là theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động của chúng. 1. LMS có nghĩa là gì trong giáo […]