Tag:Giáo dục trực tuyến
Linh Nguyễn
May 3, 2021
187
0

Hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đã được hưởng ứng một cách tích cực. Việc này trở thành một phong trào đã giúp cho người dạy học tự học thêm; tự nghiên cứu để tiếp cận với phương pháp soạn giảng bằng phương tiện điện tử. Bài giảng truyền […]

Linh Nguyễn
April 24, 2021
52
0

Tại thời điểm dịch bệnh trở nên khó kiểm soát, Elite Learning giúp học viên nắm vững kiến thức, việc giảng dạy vẫn có thể trao đổi giữ liên lạc với nhau để dạy và học từ xa, giao bài tập và chấm điểm. Thêm nữa, bạn bè cùng nhau trao đổi sách vở, bài […]