Tag:giảng dạy trực tuyến
Huỳnh Phương
October 25, 2021
215
0

E-learning đã phát triển ở các nước tiên tiến từ lâu, song tại Việt Nam mới chỉ được đẩy mạnh khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong hoàn cảnh đó, các hệ thống đào tạo trực tuyến được phát huy tối đa tính năng và trở thành “cánh tay nối dài” của ngành giáo dục. 1. […]

Linh Nguyễn
May 13, 2021
213
0

Ngày nay, sự phát triển công nghệ đã dẫn đến sự ra đời của các ứng dụng giảng dạy online. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng giảng dạy trực tuyến miễn phí như zoom, skype, google meet… Tuy nhiên các ứng dụng này liệu có sử dụng ổn định hay có bảo […]

Linh Nguyễn
May 3, 2021
193
0

Hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đã được hưởng ứng một cách tích cực. Việc này trở thành một phong trào đã giúp cho người dạy học tự học thêm; tự nghiên cứu để tiếp cận với phương pháp soạn giảng bằng phương tiện điện tử. Bài giảng truyền […]