Tag:e-learning là viết tắt của từ nào
Huỳnh Phương
November 29, 2021
54
0

Mặc dù giáo viên mới tham gia giảng dạy trực tuyến có thể tập trung vào việc cung cấp nội dung – bước đầu tiên trước sự thay đổi đột ngột do đại dịch buộc phải làm quen – điều quan trọng là phải làm quen với nền tảng giáo dục trực tuyến để bạn […]