Tag:đổi mới
Linh Nguyễn
September 30, 2021
44
0

Có hai khía cạnh của xu hướng đổi mới trong việc đào tạo và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp: công nghệ và năng lực sư phạm. Điều đầu tiên, công nghệ, quá rõ ràng và thường được gắn với thuật ngữ “innovation – đổi mới”. Những phần cứng vững chãi và các phần […]