Tag:Đào tạo trực tuyến và 5 công cụ cần biết
Huỳnh Phương
November 9, 2021
94
0

Nếu bạn đang là giáo viên, học sinh, doanh nghiệp hoặc bất cứ bạn đang làm nghề nghiệp gì và muốn sở hữu một “ngôi trường số” riêng cho mình, thì chúc mừng bạn, bạn sẽ chuẩn bị được gợi ý 4 công cụ xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến từ Elite Learning […]