Tag:Đào tạo trực tuyến là gì
Huỳnh Phương
December 8, 2021
74
0

Để tạo ra một chương trình đào tạo trực tuyến e-learning không cần phải là một điều gì đó quá khó, ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành eLearning. Việc tạo khóa học eLearning phải căng thẳng và tốn thời gian ư? Trái với suy nghĩ thông thường, có một số […]