Tag:đăng nhập lms
Huỳnh Phương
November 5, 2021
207
0

Hiện nay, hệ thống đào tạo trực tuyến LMS thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, các cơ quan chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương, các tổ chức giáo dục truyền thống và các tổ chức dựa trên hình thức trực tuyến – eLearning. Khái niệm hệ thống […]