Tag:Các hiểu lầm về e-Learning
Huỳnh Phương
November 5, 2021
138
0

Việc nhanh chóng chuyển từ dạy truyền thống sang dạy trực tuyến đã khiến nhiều nhà giáo dục cảm thấy như thể họ đang quay lại năm đầu tiên giảng dạy. Tuyệt vời thay, có những người đã thực hiện nó một cách hiệu quả trong nhiều năm. Chuyển đổi triệt để từ các trường […]