Tag:6 lợi ích hệ thống LMS mang lại cho doanh nghiệp
Huỳnh Phương
December 17, 2021
208
0

Đối mặt với một tương lai không chắc chắn và một thị trường công nghệ giáo dục mới nổi, nhiều trường đại học đang tìm kiếm phần mềm để hỗ trợ và giúp cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến. Đã đến lúc khu vực giáo dục đại học phải xem xét lại […]